شیوه پرداخت

پرداخت سفارشات در شانی لند به صورت درگاه مستقیم بانکی می باشد و برای پرداخت نیاز به رمز دوم پویا دارید که از تمامی خود پرداز های بانک قابل دریافت است