درباره ما

همانطور که می‌دانید Mail Chimp یکی از سرویس دهندگان ایمیل مارکتینگ معروف در جهان می‌باشد که یک نسخه رایگان برای ارسال ایمیل به صورت انبوه در اختیار شما می‌گذارد. صفحه «درباره ما» آن یک نمونه عالی می‌باشد؛ به این دلیل که تصویر مهربانی و خونگرمی کارکنان با نام کسب و کار فعلی آنها ترکیب می‌شود. این در واقع صفحه‌ای برای فروش به صورت هوشمندانه است. آنها یک پاراگراف در مورد خود می‌نویسند و سپس بیان می‌کنند:
"... اما دیگر صحبت در مورد خودمان کافی است - بگذارید در مورد شما صحبت کنیم. خواه اینکه دارای یک کسب و کار باشید و یا اینکه خبرنامه‌های ایمیل را برای مشتریان خود مدیریت می‌کنید، به یک سرویس ایمیل مارکتینگ نیاز دارید تا از موارد پیچیده جلوگیری کند و بتوانید بر روی کار خود تمرکز کنید». همچنین تمرکزی بر سایر عناصر شرکت به دور از خدمات اصلی آنها مانند تعامل اجتماعی و فرهنگ وجود دارد.